Dự án

Một số dự án tiêu biểu của Công ty phần mềm Nam Nguyên

Phần mềm Quản lý khách sạn được viết dựa trên ngôn ngữ lập trình C#, thực hiện theo đơn đặt hàng của TTAVN

shadow

Phần mềm Quản lý trường học viết trên ngôn ngữ lập trình C# đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT

shadow

Phần mềm Quản lý nước nóng cho chung cư cao cấp được viết dựa trên ngôn ngữ lập trình C#, thực hiện theo đơn đặt hàng của ITECOM

shadow

Phần mềm Quản lý thừa giờ cho giảng viên, giáo viên, thực hiện theo đơn đặt hàng của laichaucdcd.edu.vn

shadow