Phần mềm Quản lý nước nóng

Được viết trên môi trường .NET, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Quản lý nước nóng theo yêu cầu của khách hàng. Bao gồm các chức năng chính:
– Quản lý tòa nhà, căn hộ, đồng hồ, khách hàng, hợp đồng,…
– Quản lý tình hình sử dụng nước nóng dựa trên số liệu đồng hồ, in hóa đơn theo chu kỳ hoặc không theo chu kỳ, gửi Email hóa đơn tới khách hàng
– Thống kê doanh thu, khách hàng nợ tiền,…
– Phân quyền sử dụng theo yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị sử dụng: Giám đốc, Kế toán, Nhân viên quản lý.

Công nghệ: SQL Server, C# with LINQ, DevExpress

Đơn vị sử dụng: ITECOM

shadow
shadow
shadow